۱۲:۳۵:۵۱ - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
سایه ابر و غبار بر سر کرمانشاه
سایه ابر و غبار بر سر کرمانشاه
از صبح امروز تاکنون جو استان کرمانشاه در سایه ابر و غبار ریز گردها قرارگرفته به حدی که دید افقی در برخی از استان‌ها همچون کنگاور به هزار متر رسیده است.

از صبح امروز تاکنون جو استان کرمانشاه در سایه ابر و غبار ریز گردها قرارگرفته به حدی که دید افقی در برخی از استان‌ها همچون کنگاور به هزار متر رسیده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه