۱۲:۴۰:۱۴ - چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
سبک زندگی عشایری سبکی از زندگی اسلامی است
سبک زندگی عشایری سبکی از زندگی اسلامی است
نماینده، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم عشایر ایران دلبستگی به وطن، وطن دوستی و آرامشی است که در زندگی عشایری جاری است.


نماینده، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم عشایر ایران دلبستگی به وطن، وطن دوستی و آرامشی است که در زندگی عشایری جاری است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه