۸:۳۶:۳۶ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
سبک زندگی مهم‌ترین موضوع برگزاری گفتمان‌های دینی در کرمانشاه
سبک زندگی مهم‌ترین موضوع برگزاری گفتمان‌های دینی در کرمانشاه
گروه معارف- کارشناس برنامه‌ریزی فرهنگی و دینی تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: مهم‌ترین موضوع برگزاری گفتمان‌های دینی در کرمانشاه موضوعاتی چون سبک زندگی اسلامی است.


گروه معارف- کارشناس برنامه‌ریزی فرهنگی و دینی تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: مهم‌ترین موضوع برگزاری گفتمان‌های دینی در کرمانشاه موضوعاتی چون سبک زندگی اسلامی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه