۹:۰۹:۴۰ - جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
سختگیری برای ایجاد اشتغال را کنار بگذارید
سختگیری برای ایجاد اشتغال را کنار بگذارید
استاندار کرمانشاه : مدیران اگر توانایی مدیریتی ندارند اعلام کنند تا از مرکز پیگیری کنیم و وضعیت ها را مشخص کنیم ما مدیر شده ایم تا مشکلات مردم را حل کنیم


استاندار کرمانشاه : مدیران اگر توانایی مدیریتی ندارند اعلام کنند تا از مرکز پیگیری کنیم و وضعیت ها را مشخص کنیم ما مدیر شده ایم تا مشکلات مردم را حل کنیم
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه