۱۶:۵۵:۳۹ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
سرقت و مواد مخدر در صدر زندان‌های کرمانشاه / بزرگ‌ترین دغدغه خانواده زندانی گذران زندگی است
سرقت و مواد مخدر در صدر زندان‌های کرمانشاه / بزرگ‌ترین دغدغه خانواده زندانی گذران زندگی است
مدیرکل امور زندان‌های کرمانشاه گفت: سرقت و مواد مخدر بیشترین میزان افراد دستگیرشده در زندان‌های کرمانشاه را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور زندان‌های کرمانشاه گفت: سرقت و مواد مخدر بیشترین میزان افراد دستگیرشده در زندان‌های کرمانشاه را به خود اختصاص داده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه