۱۵:۳۴:۵۳ - پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
سرمایه‌گذاران در کرمانشاه از ۱۳ سال معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند
سرمایه‌گذاران در کرمانشاه از ۱۳ سال معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: برخورداری از ۱۳ سال معافیت مالیاتی مشوقی مهم برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران در کرمانشاه محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: برخورداری از ۱۳ سال معافیت مالیاتی مشوقی مهم برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران در کرمانشاه محسوب می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه