۱۶:۲۴:۳۴ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال در بخش شبکه تلفن ثابت کرمانشاه
سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال در بخش شبکه تلفن ثابت کرمانشاه
مدیر مخابرات کرمانشاه گفت: در سال ۹۶ بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال در بخش شبکه تلفن ثابت سرمایه‌گذاری شده است.

مدیر مخابرات کرمانشاه گفت: در سال ۹۶ بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال در بخش شبکه تلفن ثابت سرمایه‌گذاری شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه