۹:۱۲:۵۷ - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه معرفی شد
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه معرفی شد
استاندار کرمانشاه طی حکمی محمدابراهیم الهی تبار به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری انتصاب کرد.


استاندار کرمانشاه طی حکمی محمدابراهیم الهی تبار به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری انتصاب کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه