۱۷:۲۹:۳۳ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
سرکشی و عیادت فرمانده سپاه ثلاث باباجانی از قاری ممتاز شهرستان
سرکشی و عیادت فرمانده سپاه ثلاث باباجانی از قاری ممتاز شهرستان
فرمانده سپاه ثلاث باباجانی از قاری ممتاز شهرستان که در ایام زلزله دچار صدمه شدید شده بود عیادت و سرکشی کرد.


فرمانده سپاه ثلاث باباجانی از قاری ممتاز شهرستان که در ایام زلزله دچار صدمه شدید شده بود عیادت و سرکشی کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه