۱۴:۱۲:۳۱ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سند آمایش تنظیم شده با ظرفیتهای موجود همخوانی ندارد
سند آمایش تنظیم شده با ظرفیتهای موجود همخوانی ندارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: باید به توسعه نگاه همه جانبه داشته باشیم و توسعه با توجه به نیروی انسانی محقق می‌شود.


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: باید به توسعه نگاه همه جانبه داشته باشیم و توسعه با توجه به نیروی انسانی محقق می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه