۱۳:۱۵:۰۳ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
سومین ملاقات فصلی مشترک کلانتری‌ها مرزی قصرشیرین و خانقین
سومین ملاقات فصلی مشترک کلانتری‌ها مرزی قصرشیرین و خانقین
کلانتر مرزی خانقین مندلی در راس هیاتی شش نفره امروز وارد خاک ایران شد و در مرز خسروی مورد استقبال مرزبان درجه یک و فرمانده هنگ مرزی قصرشیرین قرار گرفت


کلانتر مرزی خانقین مندلی در راس هیاتی شش نفره امروز وارد خاک ایران شد و در مرز خسروی مورد استقبال مرزبان درجه یک و فرمانده هنگ مرزی قصرشیرین قرار گرفت
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه