۸:۳۳:۵۶ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
سوم خرداد تاریخ استواری جوانان جان برکف است
سوم خرداد تاریخ استواری جوانان جان برکف است
فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب گفت: سوم خرداد تاریخ مجسم و نمونه عینی صلابت و استواری جوانان جان برکفی است که صادقانه و بی ریا و گمنام، به استقبال شهادت رفتند.


فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب گفت: سوم خرداد تاریخ مجسم و نمونه عینی صلابت و استواری جوانان جان برکفی است که صادقانه و بی ریا و گمنام، به استقبال شهادت رفتند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه