۱۸:۱۳:۱۴ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سکون و محافظه کاری در فرهنگ پاسداری معنایی ندارد
سکون و محافظه کاری در فرهنگ پاسداری معنایی ندارد
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاوه گفت: هویت سپاه یک هویت پاسداری است و به معنای یک مفهوم محافظه کارانه نباید تلقی شود در واقع سکون و محافظه کاری در فرهنگ پاسداری معنایی ندارد.


مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاوه گفت: هویت سپاه یک هویت پاسداری است و به معنای یک مفهوم محافظه کارانه نباید تلقی شود در واقع سکون و محافظه کاری در فرهنگ پاسداری معنایی ندارد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه