۱۹:۰۱:۵۲ - پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
سیاست ایران مبتنی بر بازدارندگی است و ذلت نمی‌پذیرد
سیاست ایران مبتنی بر بازدارندگی است و ذلت نمی‌پذیرد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سیاست ایران در روابط بین الملل مبتنی بر بازدارندگی است و هیچ گاه ذلت نمی‌پذیرد.


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سیاست ایران در روابط بین الملل مبتنی بر بازدارندگی است و هیچ گاه ذلت نمی‌پذیرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه