۱۵:۴۰:۳۶ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
سیاست کانون‌های مساجد مقابله با شبیخون فرهنگی است
سیاست کانون‌های مساجد مقابله با شبیخون فرهنگی است
گروه اجتماعی: مسئول دبیرخانه کانو‌ن‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه گفت: مهم‌ترین سیاست کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن است.


گروه اجتماعی: مسئول دبیرخانه کانو‌ن‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه گفت: مهم‌ترین سیاست کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه