۱۶:۱۴:۰۶ - شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
سیر سعودی واردات از کمرک‌های کرمانشاه
سیر سعودی واردات از کمرک‌های کرمانشاه
مدیرکل گمرکات کرمانشاه گفت: واردات سه ماهه امسال از طریق دروازه‌های وردی استان یازده درصد افزایش داشته است


مدیرکل گمرکات کرمانشاه گفت: واردات سه ماهه امسال از طریق دروازه‌های وردی استان یازده درصد افزایش داشته است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه