۱۶:۱۴:۰۶ - شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
سیر صعودی واردات از گمرک‌های کرمانشاه
سیر صعودی واردات از گمرک‌های کرمانشاه
مدیرکل گمرکات کرمانشاه گفت: واردات سه ماهه امسال از طریق دروازه‌های وردی استان یازده درصد افزایش داشته است


مدیرکل گمرکات کرمانشاه گفت: واردات سه ماهه امسال از طریق دروازه‌های وردی استان یازده درصد افزایش داشته است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه