۱۱:۲۲:۱۱ - یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
سیستم درمان تنها قادر است ۲۵ درصد وضعیت سلامت کشور را ارتقا دهد
سیستم درمان تنها قادر است ۲۵ درصد وضعیت سلامت کشور را ارتقا دهد
محمود رضا مرادی گفت: اگر سیستم درمان با تمام توان پای‌کار باشد فقط می‌تواند ۲۵ درصد وضعیت سلامت کشور را ارتقا دهد و ۵۰ درصد دیگر سهم مسائل اقتصادی و اجتماعی، ۱۵ درصد سهم عوامل ژنتیکی و ۱۰ درصد سهم عوامل محیطی است.

محمود رضا مرادی گفت: اگر سیستم درمان با تمام توان پای‌کار باشد فقط می‌تواند ۲۵ درصد وضعیت سلامت کشور را ارتقا دهد و ۵۰ درصد دیگر سهم مسائل اقتصادی و اجتماعی، ۱۵ درصد سهم عوامل ژنتیکی و ۱۰ درصد سهم عوامل محیطی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه