۱۱:۱۷:۱۲ - شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
شاخص‌های کرمانشاه نوید بخشی و امیدوار کننده است
شاخص‌های کرمانشاه نوید بخشی و امیدوار کننده است
مرز خسروی در اولویت است و هنوز کشور عراق به ما اعلام نکرده که عتبات‌وعالیات می‌تواند از مرز عبور کنند.

مرز خسروی در اولویت است و هنوز کشور عراق به ما اعلام نکرده که عتبات‌وعالیات می‌تواند از مرز عبور کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه