۲۱:۳۸:۴۲ - جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷
شاخص دولت حکومت علوی باشد
شاخص دولت حکومت علوی باشد
امام جمعه کرمانشاه با تاکید بر تکیه بر توان داخل و فرصت‌سازی از تهدیدات دشمن گفت: شاخص دولت حکومت علوی باشد.


امام جمعه کرمانشاه با تاکید بر تکیه بر توان داخل و فرصت‌سازی از تهدیدات دشمن گفت: شاخص دولت حکومت علوی باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه