۱۲:۳۹:۵۷ - دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
شرکت بیش از سه هزار نفردانش آموز کرمانشاهی در طرح هجرت
شرکت بیش از سه هزار نفردانش آموز کرمانشاهی در طرح هجرت
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه گفت:در استان کرمانشاه ۳ هزار و ۲۶۰ دانش آموز در طرح هجرت سه ثبت نام کرده اند.


رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه گفت:در استان کرمانشاه ۳ هزار و ۲۶۰ دانش آموز در طرح هجرت سه ثبت نام کرده اند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه