۹:۴۲:۵۲ - چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
شرکت ۱۰۰ دوچرخه سوار در یک همایش بزرگ
شرکت ۱۰۰ دوچرخه سوار در یک همایش بزرگ
رئیس هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه گفت : ۱۰۰ دوچرخه سوار کرمانشاهی در همایش دوچرخه سواری این هفته که سه شنبه شد شرکت کردند.


رئیس هیئت دوچرخه سواری استان کرمانشاه گفت : ۱۰۰ دوچرخه سوار کرمانشاهی در همایش دوچرخه سواری این هفته که سه شنبه شد شرکت کردند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه