۱۱:۱۷:۱۴ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
شناسایی مناطق محروم مستعد فعالیت‌های قرآنی شهر کرمانشاه
شناسایی مناطق محروم مستعد فعالیت‌های قرآنی شهر کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی- کارشناس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه از شناسایی مناطق محروم مستعد فعالیت‌های قرآنی شهر کرمانشاه در سال ۹۷ خبر داد و گفت: این برنامه اقدامی در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی مناطق محروم شهر کرمانشاه است.


گروه فعالیت‌های قرآنی- کارشناس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه از شناسایی مناطق محروم مستعد فعالیت‌های قرآنی شهر کرمانشاه در سال ۹۷ خبر داد و گفت: این برنامه اقدامی در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی مناطق محروم شهر کرمانشاه است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه