۱۲:۴۴:۲۱ - دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
شهدا بهترین و کامالترین الگو برای جوانان هستند
شهدا بهترین و کامالترین الگو برای جوانان هستند
جانشین فرماندهی سپاه شهرستان صحنه گفت: امربه معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از واجبات دینی ما است و شهدا هم به آن توجه ویژه ای داشتند و ما باید آن را در جامعه عملی کنیم.


جانشین فرماندهی سپاه شهرستان صحنه گفت: امربه معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از واجبات دینی ما است و شهدا هم به آن توجه ویژه ای داشتند و ما باید آن را در جامعه عملی کنیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه