۱۵:۵۶:۰۴ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
شهرداران به دنبال خلق درآمد پايدار براي شهرداري ها باشند
شهرداران به دنبال خلق درآمد پايدار براي شهرداري ها باشند
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گفت: شهرداران بايد نوع نگاه خود را به خلق درآمد تغيير دهند زيرا خلق درآمد، تنها ارجاع به ماده ۱۰۰ و شهر فروشي و تغيير كاربري نيست.


معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گفت: شهرداران بايد نوع نگاه خود را به خلق درآمد تغيير دهند زيرا خلق درآمد، تنها ارجاع به ماده ۱۰۰ و شهر فروشي و تغيير كاربري نيست.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه