۸:۲۸:۱۰ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷
شهروندان ماهی‌های قرمز و سبزه های خود را به مراکز تعیین شده تحویل دهند
شهروندان ماهی‌های قرمز  و سبزه های خود را به مراکز تعیین شده تحویل دهند
مسئول بهداشت شهرداری کرمانشاه گفت به دلیل خطر رها سازی ماهی قرمز در آبهای آزاد و رودخانه ها شهرداری اقدام به جمع آوری این ماهی ها در مکانهای مشخص میکند


مسئول بهداشت شهرداری کرمانشاه گفت به دلیل خطر رها سازی ماهی قرمز در آبهای آزاد و رودخانه ها شهرداری اقدام به جمع آوری این ماهی ها در مکانهای مشخص میکند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه