«حشمتالله فلاحتپیشه»،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره گلایه مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری مبنی بر انفعال مجلس در برابر مقابله با آمریکا باتوجه به قطعنامههای مکرر کنگره آمریکا علیه ایران گفت: مجلس شورای اسلامی پیش از این مصوبهای داشت که بر اساس آن مجلس این اختیار را پیدا میکرد که علاوه بر بیانیهها، قطعنامه نیز صادر کند اما این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد.

خبر جدید  فردا موضوع «اسماعیل بخشی» با حضور مسئولان ذیربط در کمیسیون امنیت بررسی می‌شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از این رویه تاکید کرد: با توجه به فرمایش رهبری باید هم مجلس هم نهادهایی که در راستای تحدید اختیارات مجلس در همه زمینهها به خصوص سیاست خارجی گام برمیدارند، هوشیارتر رفتار کنند.

وی ادامه داد: باتوجه به دغدغهای که رهبری فرمودند، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی بحث جدی و اساسی ذیل موضوع دخالت مجلس در سیاست خارجی به خصوص موضوع مناسبات با آمریکا در سال جدید خواهد داشت.

خبر جدید  افتتاح فاز دوم بیمارستان شهدای شهرستان سرپل‌ذهاب