14:42:20 - چهارشنبه 11 مارس 2020
شیوع بیماری کرونا بسیار جدی است
شیوع بیماری کرونا بسیار جدی است
فرماندار کنگاور با تاکید بر اینکه شیوع بیماری کرونا بسیار جدی است گفت : تمامی فعالیت‌های دستفروشی در این شهرستان ممنوع است.

بر چسب ها:بانک پاسارگاد
اخبار ویژه