۱۳:۴۴:۳۶ - سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
صادرات روزانه در کرمانشاه افزایش یافت
صادرات  روزانه در کرمانشاه افزایش یافت
۱۴۰۰ کامیون از مرزهای استان کرمانشاه تردد می‌کند اما در جذب سرمایه‌گذار خارجی عملکرد خوبی نداشتیم.

۱۴۰۰ کامیون از مرزهای استان کرمانشاه تردد می‌کند اما در جذب سرمایه‌گذار خارجی عملکرد خوبی نداشتیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه