۷:۵۴:۱۰ - پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷
صدور مجوز تأسیس پژوهشکده در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
صدور مجوز تأسیس پژوهشکده در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی از صدور مجوز تاسیس اولین پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد.


معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی از صدور مجوز تاسیس اولین پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه