۱۳:۴۱:۰۵ - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
صرف اعتبارات فرهنگی سرمایه گذاری است نه هزینه
صرف اعتبارات فرهنگی سرمایه گذاری است نه هزینه
بازوند استاندار کرمانشاه گفت: گوشزد کردن موضوع خطر داعش فرهنگی در استان، نکته‌ای بسیار مهم و سخنی بسیار پرمغز است که اگر به آن توجه نکنیم با توجه به شرایط منطقه با یک تهدید جدی روبرو می‌شویم.


بازوند استاندار کرمانشاه گفت: گوشزد کردن موضوع خطر داعش فرهنگی در استان، نکته‌ای بسیار مهم و سخنی بسیار پرمغز است که اگر به آن توجه نکنیم با توجه به شرایط منطقه با یک تهدید جدی روبرو می‌شویم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه