۱۹:۰۸:۱۹ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
صنعت گردشگری کرمانشاه و تاثیر آن بر اشتغال جوانان
صنعت گردشگری کرمانشاه و تاثیر آن بر اشتغال جوانان
کرمانشاه را سرزمین سنگ و آب میدانند سرزمینی با آب و هوای چهارفصل و مناسب که همواره مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی بوده است.


کرمانشاه را سرزمین سنگ و آب میدانند سرزمینی با آب و هوای چهارفصل و مناسب که همواره مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی بوده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه