۹:۳۰:۲۶ - شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
صیادان غیر مجاز در دام محیط بانان
صیادان غیر مجاز در دام محیط بانان
در راستای گشت و کنترل مناطق حوزه استحفاظی ۲ گروه شکارچی در مناطق تحت مدیریت در ثلاث باباجانی شناسایی و دستگیر شدند


در راستای گشت و کنترل مناطق حوزه استحفاظی ۲ گروه شکارچی در مناطق تحت مدیریت در ثلاث باباجانی شناسایی و دستگیر شدند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه