۸:۱۴:۳۸ - جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷
ضرورت اجرایی شدن کریدور طاق بستان به بیستون
ضرورت اجرایی شدن کریدور طاق بستان به بیستون
استاندار کرمانشاه گفت: طرح کریدور طاق بستان_ بیستون بسیار با ارزش است و مدیران نسبت به اجرایی شدن هر چه سریعتر این کریدورباید اقدام کنند


استاندار کرمانشاه گفت: طرح کریدور طاق بستان_ بیستون بسیار با ارزش است و مدیران نسبت به اجرایی شدن هر چه سریعتر این کریدورباید اقدام کنند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه