۱۰:۲۷:۱۷ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
ضرورت نهادینه شدن فرهنگ امربه معروف و نهی از منکردر محیط کار
ضرورت نهادینه شدن فرهنگ امربه معروف و نهی از منکردر محیط کار
معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهمترین وظایف مردم دانست و بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر در محیط کار تاکیدکرد.


معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهمترین وظایف مردم دانست و بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر در محیط کار تاکیدکرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه