11:01:31 - یکشنبه 25 مارس 2018
(( طاق بستان )) در نوروز
(( طاق بستان ))  در نوروز
طاق بستان اولین نمادی است که پس از شنیدن نام کرمانشاه در ذهن تداعی می شود و در شمال غربی کرمانشاه واقع شده‌است. طاق بستان مجموعه‌ای از سنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نبشته‌های دوره ی ساسانی است. صحنه‌های تاریخی تاج‌گذاری خسرو پرویز، تاج‌گذاری اردشیر دوم، تاج‌گذاری شاهپور دوم و سوم روی سنگ‌های دو طاق حجاری شده است. خبر

طاق بستان اولین نمادی است که پس از شنیدن نام کرمانشاه در ذهن تداعی می شود و در شمال غربی کرمانشاه واقع شده‌است. طاق بستان مجموعه‌ای از سنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نبشته‌های دوره ی ساسانی است. صحنه‌های تاریخی تاج‌گذاری خسرو پرویز، تاج‌گذاری اردشیر دوم، تاج‌گذاری شاهپور دوم و سوم روی سنگ‌های دو طاق حجاری شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه