۱۰:۵۲:۳۶ - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
طرح‌های شهرستان‌ها با اولویت اشتغالزا بودن تعریف شوند
طرح‌های شهرستان‌ها با اولویت اشتغالزا بودن تعریف شوند
استاندار کرمانشاه گفت: طرح‌ها و پروژه‌های جدید در شهرستان‌های استان باید با اولویت اشتغال زا بودن تعریف شوند


استاندار کرمانشاه گفت: طرح‌ها و پروژه‌های جدید در شهرستان‌های استان باید با اولویت اشتغال زا بودن تعریف شوند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه