۱۰:۰۷:۳۴ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
طرح‌های مطالعاتی دقیق در مناطق حاشیه‌ای شهر باید انجام شود
طرح‌های مطالعاتی دقیق در مناطق حاشیه‌ای شهر باید انجام شود
استاندار کرمانشاه گفت: طرح‌های مطالعاتی دقیق در مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه برای ارتقا کیفیت زندگی ساکنان انجام شود.


استاندار کرمانشاه گفت: طرح‌های مطالعاتی دقیق در مناطق حاشیه‌ای شهر کرمانشاه برای ارتقا کیفیت زندگی ساکنان انجام شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه