۹:۱۰:۳۱ - چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
طرح احداث بندر خشک در کرمانشاه بایدبرای ارائه به سرمایه گذاران تهیه شود
طرح احداث بندر خشک در کرمانشاه بایدبرای ارائه به سرمایه گذاران تهیه شود
استاندار کرمانشاه گفت:با توجه به برگزاری همایش سرمایه گذاری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان کرمانشاه در آبان ماه امسال درتهران طرح بندر خشک باید به سرعت تهیه شود .


استاندار کرمانشاه گفت:با توجه به برگزاری همایش سرمایه گذاری ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان کرمانشاه در آبان ماه امسال درتهران طرح بندر خشک باید به سرعت تهیه شود .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه