۱۳:۳۷:۰۱ - چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
 طرح استعداد‌های درخشان قرآنی 
 طرح استعداد‌های درخشان قرآنی 
گروه فعالیت‌های قرآنی – طرح استعداد‌های درخشان قرآنی توسط خانه قرآن ریحانةالرسول (ص) در شهرستان صحنه آغاز شد.


گروه فعالیت‌های قرآنی – طرح استعداد‌های درخشان قرآنی توسط خانه قرآن ریحانةالرسول (ص) در شهرستان صحنه آغاز شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه