۱۰:۰۱:۴۲ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
طرح ملی “احراز اصالت هویت برخط” سریعاً در استان کرمانشاه اجرایی شود
طرح ملی “احراز اصالت هویت برخط” سریعاً در استان کرمانشاه اجرایی شود
استاندار کرمانشاه طی بخش‌نامه‌ای از کلیه دستگاه‌های اجرایی استان خواست که سریعاً نسبت به اجرای طرح ملی” احراز اصالت هویت برخط” و حذف اخذ کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تلاش خود را بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه طی بخش‌نامه‌ای از کلیه دستگاه‌های اجرایی استان خواست که سریعاً نسبت به اجرای طرح ملی” احراز اصالت هویت برخط” و حذف اخذ کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تلاش خود را بکار گیرند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه