۱۲:۴۵:۱۷ - شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
طلبه باید الگوی افراد جامعه باشد
طلبه باید الگوی افراد جامعه باشد
گروه اجتماعی: آیت‌الله علما گفت: طلبه باید به لحاظ اعمال و رفتار متمایز از دیگران و الگویی برای دیگر افراد جامعه باشد.

گروه اجتماعی: آیت‌الله علما گفت: طلبه باید به لحاظ اعمال و رفتار متمایز از دیگران و الگویی برای دیگر افراد جامعه باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه