۱۳:۵۷:۰۷ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
طلب ۱۴۰۰ میلیارد ریالی که وصول نشده است
طلب ۱۴۰۰ میلیارد ریالی که وصول نشده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بدهی تامین اجتماعی به دانشگاه را مانعی بزرگ در راه ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به مردم استان دانست.


رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بدهی تامین اجتماعی به دانشگاه را مانعی بزرگ در راه ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به مردم استان دانست.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه