۱۵:۴۸:۵۸ - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
طلب ۱۰ میلیارد تومانی مخابرات کرمانشاه از مشترکین تلفن ثابت / سهم ادارات ۳ میلیارد تومان است
طلب ۱۰ میلیارد تومانی مخابرات کرمانشاه از مشترکین تلفن ثابت / سهم ادارات ۳ میلیارد تومان است
مسیب قبادیان گفت: بخش درآمدی مخابرات کرمانشاه به دلیل قطعی ۳۷ درصدی تلفن‌های ثابت به‌شدت کاهش‌یافته و در حال حاضر این شرکت ۱۰ میلیارد تومان در بخش مشترکین تلفن ثابت طلب دارد که ۳ میلیارد از این بستانکاری متعلق به ادارات کرمانشاه است.

مسیب قبادیان گفت: بخش درآمدی مخابرات کرمانشاه به دلیل قطعی ۳۷ درصدی تلفن‌های ثابت به‌شدت کاهش‌یافته و در حال حاضر این شرکت ۱۰ میلیارد تومان در بخش مشترکین تلفن ثابت طلب دارد که ۳ میلیارد از این بستانکاری متعلق به ادارات کرمانشاه است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه