۹:۰۳:۴۴ - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
عبور از بحران در کشاورزی
عبور از بحران در کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با مناسب دانستن زمان بارش‌های جوی اخیر استان گفت: این بارش‌ها حال مزارع استان را خوب کرد.


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با مناسب دانستن زمان بارش‌های جوی اخیر استان گفت: این بارش‌ها حال مزارع استان را خوب کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه