۱۹:۳۰:۵۱ - سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
عزم جدی کرمانشاه برای مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها
عزم جدی کرمانشاه برای مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه گفت: کشفیات مواد مخدر در کرمانشاه نسبت به مدت مشابه یک افزایش صد در صدی را نشان می دهد، به گونه ای که ۱۳۹۸ کیلوگرم کشفیات در سال ۹۵ به میزان ۲۷۰۲ کیلوگرم در سال ۹۶ رسیده است که حکایت از یک موفقیت چشمگیر دارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه گفت: کشفیات مواد مخدر در کرمانشاه نسبت به مدت مشابه یک افزایش صد در صدی را نشان می دهد، به گونه ای که ۱۳۹۸ کیلوگرم کشفیات در سال ۹۵ به میزان ۲۷۰۲ کیلوگرم در سال ۹۶ رسیده است که حکایت از یک موفقیت چشمگیر دارد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه