14:35:37 - جمعه 9 فوریه 2018
عشایر سربازان مسلح نظام بوده و هستند
عشایر سربازان مسلح نظام بوده و هستند
سرپرست امور عشایری استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت خدمات رسانی بیشتر به عشایر به عنوان سرمایه های نظام، گفت :باید خدمات بیشتری به این جامعه مولد ارائه شود. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  کریدور سبز گردشگری در “قوری قلعه” کرمانشاه ایجاد می‌شود
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه