۱۶:۴۵:۲۹ - شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
علت مراجعه ثلاثی‌ها یک «گاستروآنتریت» ساده بود
علت مراجعه ثلاثی‌ها یک «گاستروآنتریت» ساده بود
ابرهیم شکیبا موضوع اپیدمی در ثلاث باباجانی یک التهاب روده ای ساده بود ، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز به موضوع ورود کرد و قول پیگیری داد


ابرهیم شکیبا موضوع اپیدمی در ثلاث باباجانی یک التهاب روده ای ساده بود ، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز به موضوع ورود کرد و قول پیگیری داد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه