۲۳:۰۹:۳۵ - شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
علت مراجعه جمعی بیماری مشابه ثلاث در دستور کار ویژه دادستانی کرمانشاه
علت مراجعه جمعی بیماری مشابه ثلاث در دستور کار ویژه دادستانی کرمانشاه
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از ورود مدعی‌العموم استان جهت رسیدگی ویژه به موضوع مراجعه حدود سیصد نفر از اهالی شهرستان ثلاث باباجانی به اعلایم بالینی مشابه با منشا آلودگی باکتریایی و حضور در مراکز درمانی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از ورود مدعی‌العموم استان جهت رسیدگی ویژه به موضوع مراجعه حدود سیصد نفر از اهالی شهرستان ثلاث باباجانی به اعلایم بالینی مشابه با منشا آلودگی باکتریایی و حضور در مراکز درمانی خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه