۱۲:۲۷:۲۶ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
علوم پزشکی استان آماده تبادل علمی با کردستان عراق است
علوم پزشکی استان آماده تبادل علمی با کردستان عراق است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: نگاه ما به مردم کردستان عراق همچون هم میهنان ماست و علاقه مندیم تا مراودات استان کرمانشاه با این منطقه را به ویژه در زمینه سلامت و تبادل دانش توسعه دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: نگاه ما به مردم کردستان عراق همچون هم میهنان ماست و علاقه مندیم تا مراودات استان کرمانشاه با این منطقه را به ویژه در زمینه سلامت و تبادل دانش توسعه دهیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه